ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Zasady funkcjonowania ZSB od 26.04.2021

Od 26 kwietnia 2021 zajęcia szkolne powracają do formy hybrydowej. W szkole odbywają się zajęcia praktyczne, zgodnie ze  szczegółowymi informacjami w zakładce: ZMIANY PLANU.

ZAJĘCIA ZDALNE odbywają się wg godzin zamieszczonych w planie na stronie SZKOŁY (są oznaczone symbolem @) – lekcja trwa 30 minut + 10 minut konsultacji.

Zasady organizacji zajęć praktycznych, w tym dla młodocianych pracowników:
– od 26 kwietnia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
– Dyrektor szkoły będzie mógł  zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Praktyki zawodowe mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców, o ile nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
– Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze. Pracownicy młodociani proszeni są o kontakt z pracodawcami, w celu ustalenia szczegółów wznowienia zajęć.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Skip to content