ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Drodzy maturzyści!

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 9.00.

matematyka – sala 2 (świetlica)

język angielski – sala 2-8

język polski – sala 3-2

Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu minimum godzinę przed jego rozpoczęciem.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków przeprowadzenia egzaminu prosimy wszystkich zdających egzamin maturalny poprawkowy do zapoznania się z wytycznymi przeciwepidemicznymi na czas pisania egzaminu.

Zapoznaj się:

Wytyczne na czas egzaminu maturalnego

Skip to content