ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Organizacja zajęć w ZSB od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r.

Od 20 grudnia 2021 r. szkoła przechodzi w tryb nauki zdalnej.

 

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w szkole (szczegółowy harmonogram na stronie internetowej szkoły w zakładce „Zmiany planu lekcji”).
Ze względów na prace remontowe budynku w PCE zajęcia praktyczne będą odbywały się w formie zdalnej na platformie TEAMS według zmian planu lekcji umieszczonych w e-dzienniku.

 

W szkole będą odbywały się również zajęcia rewalidacyjne – według uzgodnień z prowadzącym te zajęcia.

 

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne u pracodawców według obowiązującego planu.

 

Rozkład zajęć i przerw zgodny jest z planem umieszczonym tylko w e-dzienniku. Zajęcia praktyczne odbywające się w szkole trwają 45 minut, natomiast zajęcia w formie zdalnej trwają także 45 minut, z czego 35 minut lekcji i 10 minut konsultacji z uczniami.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021, poz.2301).

Skip to content