ZSB Piła – BUDOWLANKA
Ogłoszenia

Nauczanie zdalne 31.01.2022-27.02.2022

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w szkole i w PCE, zgodnie z informacjami w e-dzienniku oraz na stronie szkoły, w zakładce ZMIANY PLANY LEKCJI na poszczególne dni tygodnia.

Pracownicy młodociani mają nadal zajęcia u pracodawców w dni, w które nie mają zajęć lekcyjnych w szkole.

Uczniowie  klas 3W i 3WgB – pracownicy młodociani – poza zajęciami lekcyjnymi mają zajęcia dokształcania zawodowego, organizowane przez PCE w formie zdalnej, zgodnie z planem zamieszczonym na stronie szkoły (w zakładce PLAN DOKSZTAŁCANIA W PCE). W tych dniach są zwolnieni z pracy u pracodawcy.

Skip to content