ZSB Piła – BUDOWLANKA
AktualnościOgłoszenia

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Drodzy Rodzice i Pełnoletni Uczniowie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 8 lutego 2022 informujemy o możliwości uczestnictwa uczniów naszej szkoły w dodatkowych zajęciach specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Są to zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, korekcyjno-kompensacyjne, oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, zarówno indywidualne, jak i w małej grupie. W ramach tego projektu mogą odbywać się również porady i konsultacje. Spotkania prowadzone przez:

  • pedagoga szkolnego i terapeutę pedagogicznego : zajęcia indywidualne i w małej grupie (wsparcie pomoc w kryzysie, pomoc w relacjach i inne) – Małgorzatę Kurowską
  • terapeutę pedagogicznego: zajęcia z treningu umiejętności społecznych z elementami arteterapii – Agatę Skórzyńską-Palacz
  • pedagoga specjalnego: zajęcia z treningu umiejętności społecznych – Aleksandrę Kropińską

Oferujemy fachową pomoc. W celu ustalenia szczegółów, proszę kontaktować przez e-dziennik, lub drogą mailową na adres pedgaog@zsb.pila.pl lub osobiście z pedagogiem szkolnym. W załączniku dokument – deklaracja objęcia dziecka lub pełnoletniego ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Kurowska – pedagog szkolny

DEKLARACJA objęcia dziecka lub pełnoletniego ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Skip to content