ZSB Piła – BUDOWLANKA
AktualnościOgłoszenia

EKO Budowlanka – rusza nabór na staże uczniowskie!

Rusza projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja” Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

Zapraszamy osoby zainteresowane płatnym stażem z kierunków: technik elektryk i technik architektury krajobrazu do składania dokumentów. Formularze można pobierać ze strony szkoły. Znajdują się one w zakładce „Realizowane projekty” -> „Eko-Budowlanka”. Wypełnione dokumenty prosimy złożyć u Pani Wicedyrektor Joanny Kolanowskiej (gabinet nr 7) do dnia 15.06.2022 r.

Więcej informacji na temat stażu udzieli Pani Karina Mazurek. Prosimy o kontakt z nią przez e-dziennik.

Skip to content