ZSB Piła – BUDOWLANKA
AktualnościKonkursy

Konkursu Ortograficznego Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Pilskiego pod patronatem Starosty Pilskiego o tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii 2023.

W piątek, 21 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Budowlanych w Pile odbył się w Konkurs Ortograficzny Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Pilskiego. Udział w nim wzięli uczniowie z: Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile, Zespołu Szkól im. Stanisława Staszica w Pile, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, Zespołu Szkół Mechanicznych w Pile oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Pile.

Z tekstem dyktanda zmagało się 19 uczestników, których prace zostały ocenione przez przybyłych na konkurs polonistów. Zwycięzcy prezentowali bardzo wyrównany poziom znajomości zasad ortograficznych naszego języka ojczystego. Jury w składzie: Wioletta Wdowiak, Małgorzata Dobrańska, Inocenta Rogusz, Joanna Danielewicz i Joanna Drabowicz wyłoniło laureatów konkursu.
I miejce – Julia Żubryj – Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,
II miejsce – Nikola Biedroń – Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,
III miejsce – Maciej Boryca – Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

Statuetkę Mistrza Ortografii Powiatu Pilskiego 2023 oraz nagrodę ufundowaną przez Starostę Powiatu Pilskiego wręczyła Radna Rady Miasta, Pani Emilia Piechocka. Gratulacje uczestnikom złożyła Pani Karina Mazurek, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Pile. Słodki poczęstunek dla uczestników ufundowany został przez Firmę Handlową           „ DRYGUŚ”, której właścicielką jest Pani Ewa Drygała.

Skip to content