ZSB Piła – BUDOWLANKA
AktualnościKonkursy

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – 21 lutego

(Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego), święto ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.  

Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.  

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. 

Z tej okazji ogłaszamy konkursy dla wszystkich uczniów naszej szkoły. 

SZKOLNY KONKURS LITERACKI 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

Cel konkursu: 

 • popularyzację języka polskiego jako części polskiego dziedzictwa kulturowego 
 • rozwijanie postawy dbałości o piękno i poprawność języka polskiego 
 • doskonalenie umiejętności jasnego formułowania myśli i refleksji na wybrany temat 
 • pobudzenie aktywności pisarskiej, 
 • rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej uczniów 
 • aktywizowanie uczniów. 

Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas ZSB w Pile 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

 • Zadanie uczestnika polega na napisaniu wierszyka, ułożenie hasła reklamowego promującego język polski. 
 • W tworzeniu tekstu reklamy, wierszyka panuje dowolność (może być motywujący, rymowany, humorystyczny, itp.). 
 • Treść nie może być plagiatem skopiowanym z Internetu. 
 • Każdy uczeń może dostarczyć jedną, niepublikowaną i nienagradzaną wcześniej pracę, napisaną własnoręcznie na kartce formatu A3. 
 • Prace oceniać będzie powołana przez organizatorów komisja konkursowa. 
 • Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. 
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie danych osobowych oraz uzyskanych wyników na stronie internetowej naszej szkoły. 
 • Prace należy dostarczyć do Pana M. Błażejewskiego, Pani M. Karbowiak, Pani 
  A. Szalewskiej w terminie do 27 lutego 2024 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
  5 marca 2024 r. 

Kryteria oceny: 

Ocenie będzie podlegać: 

 • treść, 
 • poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, 
 • pomysłowość, 
 • jasność przekazu, 
 • estetyka.                                                                            

ZAPRASZAMY!!! 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

”CO TO ZNACZY…?” – zilustruj związki frazeologiczne  

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Cele konkursu: 

 • popularyzowanie języka polskiego jako części polskiego dziedzictwa kulturowego, 
 • rozwijanie postawy dbałości o piękno i poprawność języka polskiego, 
 • kształtowanie postaw patriotycznych poprzez umiłowanie języka ojczystego, 
 • doskonalenie umiejętności jasnego formułowania myśli, 
 • rozwijanie zdolności plastycznych, 
 • rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej uczniów, 
 • aktywizowanie uczniów. 

Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas ZSB w Pile. 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

 • Uczniowie wybierają jeden związek frazeologiczny (wybrany przez siebie lub podany przez organizatora) i wykonują ilustrację. 
 • Na każdej pracy uczniowie umieszczają napis w postaci wybranego związku frazeologicznego. 
 • Obowiązuje format A3 (blok techniczny), technika dowolna. 
 • Podpisane na odwrocie prace (imię, nazwisko, klasa) należy dostarczyć do 27 lutego 2024 r. do Pana M. Błażejewskiego, Pani M. Karbowiak, Pani A. Szalewskiej. 
 • Prace oceniać będzie powołana przez organizatorów komisja konkursowa. 
 • Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. 
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie danych osobowych oraz uzyskanych wyników na stronie internetowej naszej szkoły. 
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 marca 2024 r. 

Kryteria oceniania prac: 

 • zgodność pracy z tematem konkursu, 
 • wartość plastyczna, 
 • oryginalność pracy, estetyka, 
 • wkład pracy, 
 • dostosowanie do możliwości wiekowych wykonawcy, 
 • ogólny wyraz artystyczny. 

 ZAPRASZAMY! 

Wykaz obowiązujących związków frazeologicznych: 

Mieć twardy orzech do zgryzienia 
Brać nogi za pas 
Łamać sobie język 
Kupować kota w worku 
Robić z igły widły 
Mieć dwie lewe ręce 
Chodzić jak w zegarku 
Niedaleko pada jabłko od jabłoni 
Wspinać się po szczeblach kariery 
Być jak chorągiewka na wietrze 
Wbić komuś szpilę 
Mieć muchy w nosie 
Zbić kogoś z pantałyku 
Mieć mleko pod nosem 
Dziesiąta woda po kisielu 
Trafić w dziesiątkę 
Ciekawość to pierwszy stopień do piekła 
Chcieć gwiazdki z nieba 
Wrze jak w ulu 
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje 
Tu jest pies pogrzebany 
Gruszki na wierzbie 
Trafić z deszczu pod rynnę 
Upiec dwie pieczenie na jednym ogniu 
Mól książkowy 
Musztarda po obiedzie 
Serce z kamienia 
Strzec jak oka w głowie 
Mydlić komuś oczy 
Biec, biegać, pędzić, gonić, latać, lecieć z wywieszonym językiem 
Mieć duszę na ramieniu 
Nie w ciemię bity 
Poszło jak z płatka 
Krokodyle łzy 
Nie zasypiać gruszek w popiele 
Dzielić skórę na niedźwiedziu 
Zjeść z kimś beczkę soli 
Siedzieć komuś na karku 
Zjeść na czymś zęby 
Słomiany zapał 
Można z kimś konie kraść 
Być w siódmym niebie Gapić się jak ciele na malowane wrota 
Kłaść łopatą do głowy Pocałować klamkę Mieć dom na głowie  Chodząca encyklopedia Pozjadać wszystkie rozumy  

Organizatorzy: 

Mateusz Błażejewski  

Magdalena Karbowiak 

Alicja Szalewska 

Skip to content