ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym: „Fotografia z wakacji”.

Prace można przesyłać na portal Facebook Budowlanka Piła oraz w wersji papierowej do opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Wszystkie wiadomości w regulaminie konkursu:

Konkurs Fotograficzny: „Fotografia z Wakacji”

Organizatorzy Konkursu

Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile

Cel Konkursu

Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć z aktywnego spędzania wolnego czasu we wakacje, które pokażą atuty, niepowtarzalne ujęcia, moc twórczą i możliwości techniczne uczniów ZSP Nr3 w Pile.
Konkurs fotograficzny „Fotografia z Wakacji” ma spełnić rolę pracy pokazowej wrażliwość twórcy.

Czas trwania Konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 27 września 2017 r. do dnia 11 października 2017 r.

Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od dnia 27 września 2017 r. do dnia 4 października 2017 r. poprzez portal społecznościowy FACEBOOK BUDOWLANKA PIŁA. Kolejnym krokiem jest dostarczenie po jednej kopi zdjęcia w formacie 13×18 do opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Głosowanie na wybrane fotografie odbędzie się w terminie od 5 do 11 października do godziny 2359 2017r. na portalu FACEBOOK. O wygranej decyduje liczba polubieni pod zdjęciem.

Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby będące uczniem ZSP Nr 3 w Pile.

Zdjęcia konkursowe

Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które w sposób oczywisty nawiązują do tematu konkursu i zostały wykonane przez Uczestnika Konkursu. Zgłoszone mogą zostać zdjęcia zarówno dotychczas opublikowane jak i nieopublikowane, jednakże z wyłączeniem zdjęć zgłoszonych do innego konkursu.

Wywołane zdjęcia konkursowe w formacie nie mniejszym niż 13×18 cm, maksymalnie 3 sztuki, należy dostarczyć do opiekunów Samorządu Uczniowskiego: p. M.Kurowskiej, p. E.Piorowskiej i p. A.Megger.

Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej polegającej na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, itp. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne.

Zdjęcia zgłoszone do Konkursu będą stanowiły dekorację gazetki szkolnej a następnie zostaną zwrócone Uczestnikom.

Jury Konkursu

Fotografie zgłoszone do Konkursu biorą udział w głosowaniu jawnym poprzez portal FACEBOOK.

Termin i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród zostaną ustalone przez Organizatora.

Prawa autorskie

Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik:

  1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
  2. oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;
  3. Upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu zdjęć publiczności.

Postanowienia końcowe

Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Regulamin Konkursu zostanie udostępniony do wglądu na stronie internetowej www.zsb.pila.pl

Piła, dnia 27 września 2017 r.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Małgorzata Kurowska, Ewa Piotrowska i Adrianna Megger

Skip to content