ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Szkolny turniej piłki nożnej chłopców !

UWAGA !

W sobotę 7 października w godzinach 10.00 – 14.00 odbędzie się szkolny, klasowy turniej piłki nożnej chłopców. Zapisy trwają do czwartku u nauczycieli w – f, klasa która się nie zgłosi nie zostanie dopuszczona do rozgrywek . Gramy na Orliku przy SP nr 1 w Pile. Przed zapisami koniecznie zapoznajcie się z regulaminem turnieju .

Regulamin szkolnego turnieju piłki nożnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile.

 

 1. Cel turnieju:

 

-Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród młodzieży klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile.

-Umożliwienie młodzieży udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym od zajęć szkolnych i ocena poziomu umiejętności uczniów.

-Wyłonienie najlepszych drużyn i najlepszych zawodników.

 1. Termin i miejsce

 

-07.10.2017r. (sobota) godz. 10:00, Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pile.

III. Organizator

 

-nauczyciele wychowania fizycznego

 1. Zasady uczestnictwa :

 

-W rozgrywkach mogą brać udział zespoły złożone z uczniów jednej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile.

-Drużyna musi zgłosić do rozgrywek przynajmniej 6 zawodników, przy czym skład nie może przekraczać 10 osób.                                                     -Każda z drużyn musi mieć kapitana, który będzie informowany przez organizatorów o dalszym przebiegu rozgrywek oraz innych sprawach organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                            -W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy dostarczyć imienną listę zawodników klasy do p. Marcina Waszaka lub p. Kamila Kulińskiego najpóźniej do czwartku 5.10.2017r.

 

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów:

 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone 07.10.2017r. o godz. 9.45 – losowanie drużyn, godz. 10.00 rozpoczęcie turnieju

 1. Dokładny system rozgrywania zawodów, zostanie podany po upływie zgłoszeń.
 2. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt, przegrana (w tym walkowerem) 0 pkt, wygrana walkowerem 3 pkt

O kolejności w tabeli decyduje w kolejności:

– ilość zdobytych punktów,

– wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela” uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków),

– ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych,

– ilość zdobytych goli w turnieju,

– W przypadku remisu w ww. przypadkach, przeprowadza się serię trzech rzutów karnych, w przypadku remisu po karnych, rzuty karne strzelane są na przemian, aż do wyłonienia zwycięzcy.

 

 1. Główne przepisy gry:

 

1.Turniej odbywa się na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pile.

2.Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + 5 zawodników w polu).

– Gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy 5 zawodników.

– Jeżeli w wyniku wykluczenia z boiska w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż 4 zawodników, mecz należy zakończyć.

– Ilość zmian w locie zawodników z pola podczas trwania rozgrywek jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze.

– Zawodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas kolejnej zmiany.

– Zmiana bramkarza może być dokonana tylko w przypadku, kiedy piłka nie jest w grze.

– Zmiana w locie ma miejsce wtedy, gdy piłka jest w grze. W tym przypadku muszą być spełnione następujące warunki:

a/ zawodnik opuszcza boisko wyłącznie w miejscu zwanym strefą zmian (strefa wyznaczona jest przed meczem przez sędziego w części środkowej linii bocznej boiska).

b/ zawodnik rezerwowy wchodzi na boisko również w miejscu strefy zmian, ale nie wcześniej aż zawodnik opuszczający boisko przekroczy całkowicie linię boczną.

c/ nieprawidłowa zmiana może być ukarana przez sędziego napomnieniem słownym lub karą dwuminutowego wykluczenia z gry dla zawodnika wchodzącego na boisko.

d/ bramkarz może zmienić się z każdym zawodnikiem, jednak następuje to jedynie w czasie przerwy w grze i zawsze za zgodą sędziego

 1. Czas gry zostanie ustalony w dniu turnieju i będzie zależny od ilości zgłoszonych zespołów.
 2. Zabronione jest stosowanie obuwia z wkręcanymi kołkami. Obowiązuje wyłącznie obuwie sportowe. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry występującego w nieprawidłowym obuwiu.                                                                                                                                                                       – Zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych zawodników.                                                            5. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie                                                                                                                                                                              a) Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik popełnił jedno z następujących przewinień:

– kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,

– podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,

– skacze na przeciwnika,

– atakuje przeciwnika,

– uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika

– popycha przeciwnika

– przytrzymuje przeciwnika

– pluje na przeciwnika

– rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym),

 1. b) Rzut wolny pośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik popełni jedno z następujących przewinień:

– gra w sposób niebezpieczny (np. nakładka)

– celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki),

– przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk,

– dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,

– dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z autu wykonywanego przez współpartnera

 1. c) Zawodnik musi być upominany i otrzymać karę od 1 do 2 minut (w zależności od oceny sędziego), jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:

– jest winny nie sportowego zachowania,

– słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie,

– uporczywie narusza przepisy gry,

– opóźnia wznowienie gry,

– nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem wolnym,

– wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,

– rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.

 1. Zawodnik musi być wykluczony z gry do końca meczu lub do końca turnieju, jeśli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:

– gra brutalnie

– pluje na przeciwnika lub na inną osobę

– zachowuje się wybitnie nie sportowo

– używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka

– pozbawia drużynę przeciwna bramki, lub oczywistej szansy na jej zdobycie zagrywając piłkę ręką

 1. Rzut karny wykonywany jest z miejsca do tego przeznaczonego zaznaczonego na boisku.
 2. Rzut od bramki jest rzutem wolnym pośrednim, wykonanym z pola karnego.

– Jeżeli w czasie gry bramkarz otrzyma piłkę z powrotem od współpartnera i złapie ją rękoma, sędzia zarządzi rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej z punktu, w którym bramkarz dotknął piłkę rękoma.

 1. Zawodnik może być ukarany karą 2 minutową za naruszenie przepisów określonych w punkcie 5 (gdy drużyna utraci bramkę – zawodnik wchodzi na boisko).                                                                                                                                                                                                                 Drużyna , która ukarana  została czerwoną kartką musi odbyć całą karę 2 minutową niezależnie od ilości straconych bramek.
 1. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 2. Bramka zdobyta bezpośrednio z rozpoczęcia z połowy boiska nie zostanie zaliczona.

 

VII. Postanowienia końcowe:

1.Mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami piłki nożnej.

 1. Wszelkie sprawy sporne, których nie opisuje regulamin, rozstrzygane są zgodnie z przepisami PZPN.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go podczas rozgrywek.
 4. Najlepsze drużyny oraz najlepsi zawodnicy zostaną wyróżnieni podczas apelu .

 

 

Skip to content