ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Organizacja zajęć w dniach 4, 7 i 8 maja 2018r.

Dni 4, 7 i 8 maja 2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Technikum Nr 4 w Pile.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Pile i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 w Pile w tych dniach zajęcia mają według zmienionego planu lekcji.

Ze zmienionym planem lekcji można zapoznać się na tablicy informacyjnej szkoły oraz na eDzienniku.

Skip to content