ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Komunikat o zmianach w organizacji pracy szkoły

Zmieniły się przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.  Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Od dnia dzisiejszego zajęcia w formie zdalnej stają się obowiązkowe dla uczniów i nauczycieli.

Podstawowym kanałem informacji pozostaje e-dziennik. Obowiązkiem nauczycieli i uczniów jest zalogowanie się do e-dziennika w godzinach wynikających z tygodniowego planu zajęć, zamieszczonego w e-dzienniku.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.  Uczniowie zobligowani są do korzystania z materiałów i innych źródeł informacji, wskazanych przez nauczyciela w e-dzienniku.

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych.

Uczniowie technikum będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020 (tj. do 31.08.2020).

Młodociani pracownicy z branżowej szkoły I stopnia realizują kształcenie teoretyczne zgodnie z tygodniowym planem zajęć. W związku z tym ma obowiązek oddelegować ucznia w dni kształcenia w szkole do pracy zdalnej w domu. Zajęcia praktyczne (które uległy zawieszeniu) będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować  do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

W kolejnym komunikacie wskażemy sposób korzystania z nowego narzędzie do pracy zdalnej. Będzie to aplikacja MS TEAMS.

W przypadku problemów technicznych lub rodzinnych z realizacją nauki zdalnej prosimy uczniów lub rodziców o przekazywanie informacji do dyrekcji szkoły bądź wychowawców.

Skip to content