ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Organizacja nauki w ZSB po feriach

W związku z przedłużeniem zmian organizacji funkcjonowania szkół (zobacz informacje MEN) od poniedziałku 18.01.2021 obowiązuje nowy plan zajęć.

– pracownicy młodociani wracają na praktyki zawodowe u pracodawców
– przywrócona zostaje część zajęć praktycznych (zdalne nadal są zajęcia, które w planie na stronie szkoły https://zsb.pila.pl/ mają symbol @)

– ZAJĘCIA ZDALNE odbywają się wg godzin zamieszczonych w planie na stronie SZKOŁY – lekcja trwa 30 minut + 10 minut konsultacji.
– ZAJĘCIA PRAKTYCZNE w szkole odbywają się według odrębnych harmonogramów, zamieszczonych na stronie szkoły w zmianach planu. Lekcja stacjonarna trwa 45 minut.

Na zajęciach w szkole obowiązuje ścisły reżim sanitarny:
– noszenie maseczek obowiązkowo przez cały czas zajęć
– dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły i każdorazowo do pracowni
zachowanie dystansu minimum 1,5m od pozostałych uczestników zajęć
– używanie wyłącznie własnych przyborów szkolnych, a w przypadku narzędzi szkolnych – każdorazowa ich dezynfekcja po użyciu

Skip to content