ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu „Granty PPGR” uprzejmie informujemy, że 19.10.2021 doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej tj:

  • Umowa o powierzenie Grantu:
    § 4 ust. 1 pkt 3 – otrzymuje brzmienie: przekazanie zakupionego sprzętu na własność oraz usług/oprogramowania nieodpłatnie na podstawie stosunku prawnego;

Zmiany wprowadzają doprecyzowanie kwestii przekazania sprzętu do użytkownika końcowego oraz monitorowania efektów projektu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną dokumentacją.

Jednocześnie, w przypadku gdy Gmina pozyskała już oświadczenia od użytkowników końcowych na uprzednich wzorach oświadczenia, informujemy, że będą one kwalifikowalne. Zmiany w oświadczeniu mają na celu doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu miejscowości i nie wpływają na merytorykę oświadczeń. Nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany. 

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Skip to content